Dječiji doplatak @ 2 February 2014 10:48 AM

Pravo na dječiji doplatak ima:

  1. dijete ometeno u psihičkom ili tjelesnom razvoju, dijete s teškom neizliječivom bolešću, ili dijete civilna žrtva rata s najmanje 60 % invalidnosti,
  2. dijete korisnika stalne osnovne novčane pomoći.

 

Iznos dječijeg doplatka: 29,00 KM po djetetu


News powered by CuteNews - http://cutephp.com