Zahtjevi Centra za socijalni rad Jajce @ 13 February 2014 07:34 AM

Klikom na jedan od zahtjeva preuzet ćete zahtjev koji možete printati ili slati putem elektronske forme. 

ZAHTJEVI

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodatak na djecu

Zahtjev za priznavanje prava na naknadu umjesto plaće ženi - majci, u radnom odnosu za vrijeme odsutnosti s posla, radi trudnoće, porođaja i njege djeteta

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

Zahtjev za medicinsko vještačenje

Zahtjev za ostvarivanje prava civilne žrtve rata

Zahtjev za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu

Zahtjev za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć

Zahtjev za smještaj u ustanovu ili drugu porodicu

Zahtjev za zdravstveno osiguranje 


News powered by CuteNews - http://cutephp.com