"Trening trenera za podizanje svijesti i edukaciju zaposlenih u Centrima za socijalni rad/ Službama socijalne zaštite za postupanje u slučajevima nasilja u porodici" . @ 14 March 2017 08:50 AM

Dana 08. i 09.12.2014. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu Federalno ministarstvo rada i socijalne politike organiziralo je dvodnevnu edukaciju na temu "Trening trenera za podizanje svijesti i edukaciju zaposlenih u Centrima za socijalni rad/ Službama socijalne zaštite za postupanje u slučajevima nasilja u porodici" .


Svaki Centar/Služba dobit će Priručnik i Smjernice za postupanje u slučaju nasilja (po jedan primjerak). Oni će biti dostavljeni predstavniku Kantonalnog ministarstva koji će dalje dostaviti svim Centrima/Službama sa područja KSB/SBK.

 


News powered by CuteNews - http://cutephp.com